Black Spot

Vilfranš je mali grad bez prijema telefonskog signala, a nalazi se na rubu tajanstvene šume. Broj stanovnika se sve više smanjuje, a dolazi do naglog porasta zločina. Policijski inspektor Loren, koja je i sama jednom bila žrtva zločina, nastavlja otkrivati sveže leševe.

#34 - Time to Eat 01-19-2016 | Percy Jackson : La mer des monstres en Streaming | contact@toto-moa.com